Trước thử thách tái cơ cấu kinh tế

Đây là chủ đề của Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2012 dự kiến được công bố tại cuộc hội thảo do Trường Đại học Kinh tế (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức vào ngày mai 24/5.


Đây là chủ đề của Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam 2012 dự kiến được công bố tại cuộc hội thảo do Trường Đại học Kinh tế (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid) và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức vào ngày mai 24/5.

 

>>Tái cơ cấu kinh tế không phải là gói cứu trợ kinh tế

>>Tái cấu trúc đầu tư công bắt đầu từ đổi mới cơ chế phân cấp đầu tư

 


Theo thông tin của VEPR, Hội thảo sẽ có sự tham dự của các nhà lãnh đạo và đại diện các cơ quan chính phủ, cơ quan hoạch định chính sách, cơ quan lý luận và cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước, các trường đại học, các đại sứ quán tại Việt Nam và các tổ chức phát triển quốc tế…

Nội dung Báo cáo năm nay tập trung mổ xẻ, phân tích và bình luận một cách chi tiết 3 chương trình tái cấu trúc hiện nay (bao gồm: tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu đầu tư công), đồng thời vạch ra những khó khăn hạn chế trong quá trình thực hiện.

Báo cáo gồm có 7 chương và 2 phụ lục. Trong đó, Chương 1 “Nhìn lại kinh tế toàn cầu 2011: một năm biến động và bất ổn” đã tóm lược những biến động kinh tế trên toàn cầu trong năm 2011, cung cấp cho bạn đọc cái nhìn tổng thể về kinh tế thế giới với những sự kiện lớn như vấn đề nợ công châu Âu, tương lai của nền kinh tế Mỹ, Trung Quốc và những ảnh hưởng có thể của môi trường toàn cầu lên nền kinh tế Việt Nam trong năm 2012.

Từ cái nhìn tổng quan về nền kinh tế thế giới đó, Chương 2 “Kinh tế Việt Nam năm 2011”, đánh giá toàn cảnh về nền kinh tế Việt Nam trong năm 2011, các khuynh hướng chính trên các khía cạnh lớn như kinh tế vĩ mô, cấu trúc kinh tế, ngân sách chính phủ, cán cân thanh toán và các chính sách kinh tế vĩ mô… làm cơ sở để thấu hiểu những diễn biến kinh tế trong năm 2012.

Bên cạnh đó, Báo cáo còn phân tích diễn biến của khuynh hướng suy giảm hiệu quả và năng suất của nền kinh tế Việt Nam trong một thập niên qua, từ đó tìm hiểu nguyên nhân căn bản cho hiện tượng đó. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, việc cải cách mạnh mẽ nền kinh tế là một nhu cầu cấp bách, trong đó, 3 chương trình tái cơ cấu nêu trên là hướng đi đúng.

Từ kết quả nghiên cứu trên, Báo cáo đã đề xuất hệ thống quan điểm về cải cách doanh nghiệp nhà nước, cùng với hệ thống chính sách để thực thi quá trình tái cơ cấu nhằm nâng cao hiệu quả của khu vực DNNN, cũng như toàn bộ nền kinh tế. 

Ngoài ra, Báo cáo cũng đưa ra đánh giá chung về nền kinh tế thế giới 2012, dự báo về những diễn biến chính của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2012 như tăng trưởng, lạm phát và khuynh hướng phát triển chung…

Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam do VEPR thực hiện từ năm 2009 và là chuỗi báo cáo được xuất bản hàng năm nhằm tổng kết các vấn đề kinh tế lớn trong một năm qua, đồng thời thảo luận về viễn cảnh kinh tế năm tới và khuyến nghị chính sách trong bối cảnh hiện tại. 

Đây có thể xem là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu cũng như cho tất cả những ai quan tâm đến các vấn đề kinh tế vĩ mô tại Việt Nam.

 Bích Thủy

 

trungnam