Trình Quốc hội Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6

(BĐT) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp tổng thể hỗ trợ công tác đầu tư xây dựng. Liên quan đến nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng, Nghị quyết yêu cầu cần loại bỏ mâu thuẫn, chồng chéo trong pháp luật về lĩnh vực này.

Theo Nghị quyết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường phân cấp, tính chủ động trong lập, thẩm định, giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm, bảo đảm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi pháp luật đầu tư công, trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6.

 

Minh Phượng