Trình Quốc hội Báo cáo nghiên cứu khả thi Cảng HKQT Long Thành vào cuối năm 2019

(BĐT) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Phối cảnh Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh Internet
Phối cảnh Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh Internet

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Để đáp ứng yêu cầu về tiến độ của Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đòi hỏi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng phải được thực hiện khẩn trương.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giai đoạn 1 để kịp trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019.

Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và các cơ quan có liên quan tổ chức rà soát lại việc lập quy hoạch đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông cả bên trong và bên ngoài sân bay Long Thành.

Bộ Xây dựng phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lập quy hoạch xây dựng khu vực sân bay Long Thành làm căn cứ để quản lý, đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ khu vực sân bay đảm bảo hiệu quả.

Bộ TN&MT sớm hoàn thành việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án; phối hợp và hướng dẫn UBND tỉnh Đồng Nai trong triển khai thực hiện công tác thu hồi đất để giải phóng mặt bằng cho Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Minh Thư