Trình Chính phủ ban hành Nghị định thanh toán dự án BT trong tháng 5

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT. 
Khi triển khai tại một số địa phương, đã xuất hiện một số bất cập, đặc biệt là việc xác định giá đất và giá trị dự án BT. Ảnh: Lê Tiên
Khi triển khai tại một số địa phương, đã xuất hiện một số bất cập, đặc biệt là việc xác định giá đất và giá trị dự án BT. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành trong tháng 5/2019.

Trước đó, ngày 11/4, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Nghị định, Thủ tướng Chính phủ kết luận Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018) quy định: Chính phủ quy định chi tiết việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT. Như vậy, có đầy đủ cơ sở pháp lý để Chính phủ xây dựng nghị định này.

Thủ tướng cũng đánh giá hình thức đầu tư BT đã được quy định tại các văn bản pháp luật, thông qua hình thức này đã huy động được nguồn lực từ tài sản công (trong đó có đất đai) để phát triển hạ tầng, trong khi nguồn vốn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp. Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc triển khai hình thức BT tại một số địa phương xuất hiện một số bất cập, đặc biệt là việc xác định giá đất và giá trị dự án BT.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cần tiếp tục rà soát quy định pháp luật để vừa huy động được nguồn lực, vừa sử dụng hiệu quả tài sản công; đáp ứng nguyên tắc thị trường và không hồi tố, nhưng không để thất thoát tài sản nhà nước.

Minh Thư