Trà Vinh xây nhà máy nước gần 80 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Nhà máy Sản xuất nước sạch Láng Thé, TP. Trà Vinh. 

Nhà đầu tư được giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi là Công ty CP Nước và Môi trường Đồng Bằng, TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 79,6 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP (hợp đồng BOO).

Theo Quy hoạch cấp nước vùng ĐBSCL, dự kiến đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy cấp nước vùng liên tỉnh Sông Tiền 2, bổ sung nguồn nước sạch cho khu vực. Trong giai đoạn Dự án chưa triển khai, Dự án Nhà máy Nước Láng Thé sẽ đáp ứng nhu cầu cấp nước của tỉnh Trà Vinh.               

Minh Thư