Trà Vinh: Xây dựng chợ 268 tỷ đồng theo hình thức PPP

(BĐT) - UBND tỉnh Trà Vinh vừa phê duyệt Đề xuất Dự án Chợ trung tâm thành phố Trà Vinh do Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Đại Việt lập.

Chợ trung tâm Thành phố được xây dựng tại Phường 3, TP. Trà Vinh. Tổng vốn đầu tư khoảng 268,3 tỷ đồng, theo hình thức PPP (hợp đồng BOO). Thời gian thực hiện dự án là năm 2017 - 2019 và thời gian hợp đồng dự án không vượt quá thời gian cho thuê đất hoặc giao đất của cấp có thẩm quyền.

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng và Cầu đường Đại Việt có địa chỉ tại Đồng Nai, vốn điều lệ 111 tỷ đồng. Trong hơn 1 năm qua, công ty này đã trúng thầu 6 gói thầu xây lắp với tổng giá trúng thầu trên dưới 200 tỷ đồng với tư cách nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh. Trong đó, cuối năm 2016, Đại Việt đã trúng 1 gói thầu tại Trà Vinh, với giá trúng thầu 36 tỷ đồng (Gói thầu Xây dựng công viên trung tâm thành phố Trà Vinh).

Minh Thư