TPP là cơ hội để thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước hiệu quả?

Ông Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế: Hiện nay, Việt Nam cùng lúc đàm phán tham gia ký kết nhiều hiệp định kinh tế quan trọng, trong đó, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một hiệp định kinh tế có sức lan tỏa cao và mang lại hiệu ứng toàn diện thúc đẩy cải cách mạnh mẽ hơn đối với nền kinh tế...

 

IMG

Ông Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia kinh tế:

Hiện nay, Việt Nam cùng lúc đàm phán tham gia ký kết nhiều hiệp định kinh tế quan trọng, trong đó, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là một hiệp định kinh tế có sức lan tỏa cao và mang lại hiệu ứng toàn diện thúc đẩy cải cách mạnh mẽ hơn đối với nền kinh tế, trong đó có vấn đề doanh nghiệp nhà nước (DNNN). TPP dành hẳn một chương để nói về DNNN là DN hoạt động theo cơ chế thị trường chịu sự tác động của thị trường, thị trường là môi trường tồn tại của DN với tiêu chí quan trọng là tính công khai, minh bạch. Đây là cơ hội cải cách thực sự của DNNN ở Việt Nam.

IMG

Ông Steven Winkelman, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hoa Kỳ:

Mặc dù Việt Nam đã dần chuyển sang nền kinh tế thị trường và việc cải cách DNNN đang được thực hiện và thường xuyên được nhắc đến, tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhận thấy rằng, hiệu quả hoạt động của khối DNNN còn hạn chế. Việt Nam có thể tận dụng lợi thế của mình, TPP sẽ giúp khắc phục những khó khăn trong việc cải cách DNNN như nâng cao hiệu quả quản trị DN, công khai, minh bạch thông tin, DN vận hành theo cơ chế thị trường… Khi các vấn đề cơ bản được giải quyết, chắc chắn quá trình phát triển DNNN sẽ hiệu quả.

Trung Hiếu

 

trungnam