TPP có thể ký kết vào tháng 2/2016

Hôm qua, tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết Ban Cán sự Đảng Chính phủ đang báo cáo Bộ Chính trị xin chủ trương ký kết chính thức hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP). Nếu được, có thể sẽ ký kết hiệp định này vào tuần đầu của tháng 2/2016.