TP.HCM xử lý tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành

(BĐT) - UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện và các doanh nghiệp xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành; thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành...

Theo đó, các sở, ngành được ủy quyền phân khai chi tiết kế hoạch vốn, không giao dự án mới cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng trở lên; không bố trí kế hoạch vốn để thanh toán số vốn còn thiếu cho các dự án chậm nộp báo cáo quyết toán trên 12 tháng; không cho phép nhà thầu đang có hợp đồng vi phạm quy định về thời gian lập hồ sơ quyết toán hợp đồng được tham gia đấu thầu dự án mới.   

Trung Kiên