TP.HCM tiếp tục chấn chỉnh công tác giám sát đầu tư

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2013, phân bổ ngay vốn đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2013, phân bổ ngay vốn đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tập trung cho những dự án tạo sức lan tỏa lớn, những dự án thuộc chương trình nông thôn mới, nhà ở xã hội, ký túc xá học sinh, sinh viên. Tập trung rà soát, phân loại, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư trình Thành phố xem xét bố trí kế hoạch đầu tư xây dựng các đợt trong năm 2013 từ nguồn vốn ngân sách của Thành phố; trong đó ưu tiên các công trình, dự án cấp bách và các công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2013, đề xuất điều chỉnh giảm vốn, đình hoãn hoặc giãn tiến độ các công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố kém hiệu quả và chưa thực sự cần thiết.

 

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng đề nghị Sở KH&ĐT đổi mới công tác thu hút đầu tư và quản lý vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Thành phố luôn ưu tiên các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản, đất đai. Hạn chế tiếp nhận các dự án đầu tư vào khu vực phi sản xuất, tiêu tốn năng lượng, khai thác không gắn với chế biến. Đẩy mạnh thu hút và giải ngân các nguồn vốn FDI, kiểm tra tình hình triển khai các dự án đầu tư lớn đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chậm triển khai. Nếu chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện sẽ bị thu hồi dự án hoặc chuyển giao cho chủ đầu tư khác. 

 

Với lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, UBND Thành phố đề nghị Sở Giao thông vận tải tập trung đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong kế hoạch năm 2013. Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch của các chủ đầu tư, khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đấu thầu và trong khâu nghiệm thu, thanh toán vốn. Tổ chức giám sát để phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong quản lý đầu tư xây dựng, trong đấu thầu, chỉ định thầu, chống thất thoát vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tiếp tục nghiên cứu trình UBND Thành phố ban hành quy định về giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn Thành phố.

Minh Tú

trungnam