TP.HCM thực hiện nhiều đợt phê duyệt dự án kích cầu đầu tư

Theo báo cáo mới nhất của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, từ thời điểm 28/5/2011 đến nay, Thành phố đã thực hiện 17 đợt phê duyệt các dự án được hỗ trợ lãi vay theo Chương trình kích cầu thông qua đầu tư với hơn 69 dự án có tổng vốn đầu tư là 5.610,309 tỷ đồng;

Theo báo cáo mới nhất của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, từ thời điểm 28/5/2011 đến nay, Thành phố đã thực hiện 17 đợt phê duyệt các dự án được hỗ trợ lãi vay theo Chương trình kích cầu thông qua đầu tư với hơn 69 dự án có tổng vốn đầu tư là 5.610,309 tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư được ngân sách hỗ trợ lãi vay là 2.697,209 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, vốn đầu tư bình quân của 1 dự án trong thời gian vừa nêu là 81,3 tỷ đồng/dự án.

 

Chương trình kích cầu thông qua đầu tư được UBND Thành phố ban hành tại Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 28/5/2011 quy định về thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình kích cầu thông qua đầu tư của TP.HCM nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực được TP.HCM khuyến khích phát triển.

 

Cụ thể, lĩnh vực công nghiệp có 31 dự án với tổng mức đầu tư 1.691,366 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư được hỗ trợ lãi vay là 807,593 tỷ đồng. Lĩnh vực hạ tầng có 2 dự án với tổng vốn đầu tư 171,22 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư được hỗ trợ lãi vay là 93,13 tỷ đồng…

 

Riêng trong 9 tháng đầu năm 2013, UBND TP.HCM đã phê duyệt 6 đợt với 6 dự án có tổng vốn đầu tư là 894,834 tỷ đồng, trong đó số vốn đầu tư được ngân sách hỗ trợ lãi vay là 336,951 tỷ đồng.

V.  Huyền

admin