TP.HCM thu hút thêm 8 dự án FDI trong tháng đầu năm

Trong tháng đầu tiên của năm 2013, TP.HCM có 8 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 12,1 triệu USD. Ngoài ra có 5 dự án tăng vốn đầu tư với số vốn điều chỉnh là 4,3 triệu USD.

Trong tháng đầu tiên của năm 2013, TP.HCM có 8 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 12,1 triệu USD. Ngoài ra có 5 dự án tăng vốn đầu tư với số vốn điều chỉnh là 4,3 triệu USD. Tính chung, tổng vốn đầu tư kể cả đăng ký mới và tăng thêm trong tháng 1/2013 trên địa bàn TP.HCM là 16,4 triệu USD, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2012. Các dự án FDI trong tháng 1 tập trung vào ngành nghề sản xuất sợi nhựa tổng hợp, máy khuấy, dược phẩm và kho bảo quản thuốc.

 

Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp - Khu chế xuất TP.HCM (HEPZA), năm 2013, HEPZA đề ra chỉ tiêu thu hút vốn FDI vào các KCN, KCX là 500 triệu USD. Dự kiến trong quý I/2013, tổng vốn FDI vào HEPZA đạt 250 triệu USD, tăng 110% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 50% kế hoạch thu hút vốn đầu tư vào các KCN, KCX trên địa bàn Thành phố cả năm 2013. 

Minh Tú

ngocthanh