TP.HCM thu hút đầu tư tư nhân vào nông nghiệp công nghệ cao

TP.HCM đang triển khai thực hiện quy hoạch phát triển và tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, trong đó trọng tâm là thu hút đầu tư tư nhân thông qua mô hình đối tác công - tư (PPP).

TP.HCM đang triển khai thực hiện quy hoạch phát triển và tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, trong đó trọng tâm là thu hút đầu tư tư nhân thông qua mô hình đối tác công - tư (PPP).

 

Nhu cầu vốn đầu tư lớn

 

TP.HCM được xem là địa phương đi đầu khi đầu tư khá thành công Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNCNC) nhằm phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ nông nghiệp được ưu tiên bố trí liên tục, đặc biệt là nguồn vốn phục vụ chương trình xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển, các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức công tác xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực này. 

IMG

UBND TP.HCM cho biết:

Tư nhân có thể tham gia đầu tư thông qua hình thức PPP đối với các chương trình, dự án giám sát, phòng ngừa và kiểm soát sâu bệnh, dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Lĩnh vực khoa học công nghệ cũng sẽ được Thành phố ưu tiên kêu gọi đầu tư qua PPP, trong đó ưu tiên đầu tư cho các viện nghiên cứu và các đơn vị phối hợp để hình thành nên các cụm trung tâm nghiên cứu - đào tạo - sản xuất công nghệ cao theo vùng sinh thái. Ngoài ra, Thành phố cũng sẽ ưu tiên kêu gọi tư nhân đầu tư vào các dự án nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng công trình sau đầu tư.

Ngoài ra, đặc thù nông thôn tại TP.HCM là nông thôn vùng ven đô thị nên mục tiêu phát triển nông nghiệp của Thành phố trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 là một nền nông nghiệp đô thị, ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất - kinh doanh. Do vậy, việc xây dựng các đồ án quy hoạch chung của ngành nông nghiệp hướng đến công nghệ cao của TP.HCM sẽ luôn phải tính đến yêu cầu liên kết vùng, khu vực và triển khai nhiều mô hình xúc tiến và hình thức đầu tư mới để có thể phát huy được thế mạnh và đạt hiệu quả cao. 

 

TP.HCM đã đề ra những mục tiêu cụ thể cho 3 giai đoạn phát triển NNCNC: Giai đoạn 2010 - 2015 sẽ hình thành thêm 3 - 4 khu NNCNC về chăn nuôi, thủy sản tại Quận 12 và huyện Củ Chi; Giai đoạn 2015 - 2020 đưa vào hoạt động 4 - 5 khu NNCNC, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp tạo các giống cây trồng ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ vi nhân giống, công nghệ phôi để nhân giống; Giai đoạn 2020 - 2025 đưa sản xuất nông nghiệp của TP.HCM đạt trình độ thâm canh và ứng dụng công nghệ cao ngang tầm khu vực theo đặc trưng của nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái.

 

Theo UBND TP.HCM, nhu cầu nguồn vốn đầu tư vào các dự án trên trong giai đoạn tới sẽ vào khoảng 10.000 tỷ đồng. Từ nay đến năm 2020 không còn nhiều thời gian, việc có được nguồn vốn đầu tư trên đối với Thành phố hiện là một vấn đề khó khăn, trong khi nguồn vốn từ ngân sách chỉ tạm đủ để bố trí cho các công tác xây dựng quy hoạch và lập dự án đầu tư… 

 

Ưu tiên thu hút nguồn vốn tư nhân

 

Thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020, Thành phố đang hoàn chỉnh Đề án xây dựng các chính sách, cơ chế, quy định về thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn Thành phố theo hình thức PPP, dự kiến sẽ được phê duyệt trong tháng 12 này. 

 

Đối với lĩnh vực NNCNC, TP.HCM sẽ công bố danh mục dự án đầu tư một cách chi tiết để mời gọi tư nhân tham gia đầu tư, trong đó nêu rõ những phần việc thuộc về trách nhiệm đầu tư từ ngân sách Thành phố và các cam kết rất rõ ràng dành cho các nhà đầu tư khi tham gia dự án. 

 

Việc đầu tiên cần làm để có thể hiện thực hóa mục tiêu trên là Thành phố cần sớm thực hiện cơ chế “một cửa” để doanh nghiệp và nhà đầu tư có điều kiện thuận lợi tham gia đầu tư. Theo đó, Ban quản lý Khu NNCNC TP.HCM cần có thẩm quyền phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận đầu tư giống như một số khu công nghiệp, khu chế xuất đối với các dự án phù hợp với các tiêu chí, lĩnh vực NNCNC nhằm rút ngắn thời gian và đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện các khu NNCNC chuyên ngành.

 

Trong thời gian tới, cơ cấu đầu tư công trong nông nghiệp của TP.HCM cần được thay đổi thông qua điều chỉnh các ưu tiên và phương thức đầu tư trong các tiểu ngành. Thành phố sẽ xây dựng cơ chế cung cấp thông tin liên quan đến việc tiếp cận các thị trường vốn nhằm cung cấp tài chính cho nhà đầu tư, thông tin chi tiết về tình trạng trước khi kết cấu hạ tầng tồn tại và các hỗ trợ về giải phóng mặt bằng, việc soạn thảo hợp đồng mời thầu sẽ được xây dựng kỹ để nhà đầu tư thể hiện được hết năng lực và kinh nghiệm của mình khi trúng thầu.

Bài và ảnh: Nguyên Minh

 

trungnam