TP.HCM sẽ xử lý chủ đầu tư có dự án giải ngân dưới 50%

(BĐT) - UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Kho bạc Nhà nước thông báo đến từng cơ quan chủ quản, chủ đầu tư về tình hình giải ngân các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công năm 2019; báo cáo UBND TP.HCM trước ngày 5/8/2019 danh mục các dự án có kết quả giải ngân tính đến 31/7/2019 dưới 50%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

TP.HCM yêu cầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư có trách nhiệm giải trình nguyên nhân những dự án giải ngân dưới 50% và cam kết đạt tỷ lệ giải ngân năm 2019 ít nhất 95%, gửi UBND TP và Sở Kế hoạch và Đầu tư trưóc ngày 10/8/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao đề xuất xử lý đối với các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư có dự án giải ngân dưới 50%. 

Văn Huyền