TP.HCM quyết liệt chấn chỉnh công tác đầu tư

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn Thành phố tiến hành rà soát tất cả các dự án đầu tư, làm rõ nguyên nhân việc chậm tiến độ ở từng dự án, từ đó sẽ đưa ra phương hướng xử lý.

UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn Thành phố tiến hành rà soát tất cả các dự án đầu tư, làm rõ nguyên nhân việc chậm tiến độ ở từng dự án, từ đó sẽ đưa ra phương hướng xử lý. 

 

Cụ thể, UBND Thành phố đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng xác định danh mục các dự án đầu tư đạt giá trị giải ngân thấp trong năm 2012 (dưới 50% và dưới 30% kế hoạch vốn giao), tham mưu cho UBND Thành phố các biện pháp chế tài đối với những trường hợp này. Trước mắt UBND Thành phố sẽ phê bình nghiêm khắc các dự án đạt giá trị giải ngân dưới 50%; sẽ xem xét cắt giảm bố trí kế hoạch vốn trong năm nay đối với các dự án giải ngân dưới 30% trong 2 năm liên tiếp. 

 

Riêng về danh mục dự án chuẩn bị đầu tư trong năm 2013, Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát chặt chẽ, căn cứ khả năng cân đối ngân sách giai đoạn 2013 - 2015, tính cấp bách, hiệu quả đầu tư, đề xuất bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án cụ thể trong kế hoạch vốn đợt 2 năm 2013. 

 

Kể từ năm 2013, các dự án đã được quyết định đầu tư, chủ đầu tư phải triển khai thực hiện đúng tiến độ, nếu phải hủy bỏ thì chủ đầu tư chịu mọi chi phí chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án và các chi phí liên quan khác. Ngay sau khi được giao vốn chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư phải phối hợp với UBND quận/huyện liên quan để được hướng dẫn lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, để đến giai đoạn khởi công không phải chờ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, chủ đầu tư phải có các biện pháp chế tài, xử phạt đối với các nhà thầu tư vấn và thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình.

Minh Tú

ngocthanh