TP.HCM phải giải trình thêm về hình thức đầu tư dự án Xây dựng cầu Rạch Chiếc

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai phía Đông của TP.HCM.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu Rạch Chiếc trên đường vành đai phía Đông của TP.HCM. 

 

Theo đó, xét đề nghị của UBND TP.HCM, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải về chủ trương đầu tư Dự án, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND TP.HCM báo cáo giải trình thêm về các nội dung liên quan đến hình thức đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn để thực hiện Dự án.

Tuấn Dũng

ngocthanh