TP.HCM: Mời gọi đầu tư dự án nút giao thông tại Khu đô thị Tây Bắc theo hình thức BT

UBND TP.HCM đã giao Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố công khai thông tin dự án sửa chữa, nâng cấp đường Tam Tân và xây dựng nút giao thông tại chân đường dẫn vào cầu An Hạ thuộc Khu đô thị Tây Bắc theo hình thức đối tác công tư (Hợp đồng BT) để mời gọi các đơn vị tham gia lập đề xuất dự án.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, để đảm bảo đầu tư đồng thời và kết nối đồng bộ về kỹ thuật giữa các công trình, UBND TP.HCM đã có văn bản đồng ý về chủ trương giao cho Trưởng Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu Đô thị Tây Bắc thành phố tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy định để kêu gọi đầu tư dự án Xây dựng đường Tam Tân và Nút giao thông đầu đường dẫn vào cầu An Hạ (Củ Chi) theo hình thức Hợp đồng “Xây dựng – Chuyển giao” (BT).

Quy mô xây dựng của dự án phải tuân thủ quy hoạch chi tiết đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao đánh giá kết quả triển khai thực hiện các dự án BOT, BT trong thời gian vừa qua; báo cáo UBND TP.HCM trong tháng 10/2017.


Reatimes.vn