TP.HCM duyệt đề xuất dự án BT hơn 868 tỷ đồng

(BĐT) - UBND TP.HCM đã duyệt Đề xuất Dự án Nạo vét hai tuyến rạch Môn - sông Kinh và rạch Bà Đa - rạch Giáng, Quận 9 và xây dựng cầu Cây Me trên đường Long Thuận, cầu Đình nối dài theo hình thức hợp đồng BT. Công ty CP Tập đoàn Anh Vinh là nhà đầu tư lập Đề xuất Dự án.

Khái toán tổng mức đầu tư của Dự án hơn 868 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2019. Vị trí, diện tích quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư chưa được nêu tại Đề xuất Dự án.             

Việt Thắng