TP.HCM : Đề xuất vay ODA Nhật Bản xây Metro tuyến số 3A

Liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP HCM - tuyến số 3A Bến Thành - Tân Kiên, vừa qua UBND TP HCM vừa đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét đưa dự án này vào danh mục các dự án có sử dụng vốn ODA - vốn vay Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2018
TP.HCM : Đề xuất vay ODA Nhật Bản xây Metro tuyến số 3A


FBNC