TP.HCM: Đã giao hơn 17 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng

Theo UBND TP.HCM, Thành phố đã ban hành các quyết định về giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn vốn xổ số kiến thiết và vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA), với tổng số vốn giao trên 17 nghìn tỷ đồng.

Theo UBND TP.HCM, Thành phố đã ban hành các quyết định về giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 (đợt 1) nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn vốn xổ số kiến thiết và vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA), với tổng số vốn giao trên 17 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Thành phố ưu tiên bố trí 569,304 tỷ đồng vốn đối ứng cho các dự án ODA; 1,6 nghìn tỷ đồng cho kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm; 1,3 nghìn tỷ đồng cho các dự án đã hoàn thành và các dự án được tạm ứng; trên 4,5 nghìn tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2013; 712,3 tỷ đồng cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2013 và trên 2 nghìn tỷ đồng cho các dự án khởi công mới… Giá trị giải ngân đến nay đạt 2,2 nghìn tỷ đồng, bằng 13,12% kế hoạch đã giao. Hiện TP.HCM đang rà soát danh mục các dự án chuẩn bị đầu tư để xem xét ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch đợt 2 năm 2013. 

 

Trong công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành, từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã thực hiện thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của 87 dự án với giá trị quyết toán được duyệt là 1,9 nghìn tỷ đồng, tiết kiệm chi cho ngân sách 6,638 tỷ đồng so với tổng giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán. Bên cạnh đó, Thành phố cũng chỉ đạo các sở ngành thường xuyên rà soát, tập trung xử lý các khoản tạm ứng, đặc biệt là của các chủ đầu tư có dư nợ tạm ứng lớn, kéo dài nhiều năm. Kết quả xử lý thanh toán tạm ứng và thu hồi cho ngân sách từ đầu năm đến nay đã giảm tạm ứng ngân sách số tiền 6,5 tỷ đồng. 

 

UBND TP.HCM cho biết thêm, UBND Thành phố cũng vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan tập trung đôn đốc tăng nguồn thu để tập trung vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thành phố. 

Minh Tú

ngocthanh