TP. HCM: Sẽ nêu tên thường xuyên doanh nghiệp nợ thuế từ 2016

Từ năm 2016, thông tin các doanh nghiệp nợ thuế tại cơ quan hải quan sẽ bị nêu tên thường xuyên hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, đây là thông tin do Phòng Thuế xuất khẩu, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đưa ra trước tình trạng các doanh nghiệp ì ạch, không hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong thời gian qua.
TP. HCM: Sẽ nêu tên thường xuyên doanh nghiệp nợ thuế từ 2016

Nguồn: FBNC

Tin liên quan