Tổng mức đầu tư dự án sân bay Long Thành là hơn 16 tỷ đô la

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết, tổng mức đầu tư và nguồn vốn cho toàn bộ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD, áp dụng đơn giá của năm 2014); trong đó giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng (5,45 tỷ USD).
Thiết kế hoa sen được lựa chọn làm kiến trúc sân bay Long Thành
Thiết kế hoa sen được lựa chọn làm kiến trúc sân bay Long Thành

Chiều 1/6, Bộ trưởng Bộ GTVT Trường Quang Nghĩa thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết, tổng mức đầu tư và nguồn vốn cho toàn bộ dự án là 336.630 tỷ đồng (tương đương hơn 16 tỷ USD).

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, dự án có 2 nội dung trọng tâm cần được tập trung thực hiện là lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 và lập phương án, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Sau khi chọn phương án thiết kế kiến trúc nhà ga hành khách, chủ đầu tư sẽ tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định.

Đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã lập khái toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho toàn bộ dự án với diện tích hơn 5.600 ha với dự toán khoảng 23.000 tỷ đồng (trong đó đã bao gồm cả chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hai khu tái định cư và khu nghĩa trang là 5.080 tỷ đồng, chi phí dự phòng là gần 2.100 tỷ đồng).

Như vậy, ngoài phần tiền 2.092 tỷ đồng kinh phí dự phòng, phần vốn 5.080 tỷ đồng sẽ được thu hồi lại một phần khi thu tiền sử dụng đất cho các hộ dân vào khu tái định cư (ước tính khoảng 4.000 tỷ đồng). Nên tổng mức khái toán 23.019,6 tỷ đồng là cơ bản phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế.

Theo Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Dự án, với quy mô 5.000 ha đất (bao gồm cả 1.050 ha đất cho quốc phòng, 1.200 ha đất cho hạng mục phụ trợ và công nghiệp hàng không và các công trình thương mại khác). Trước mắt, để giải phóng mặt bằng một lần thì cần phải sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện, bởi vì, thực tế công tác giải phóng mặt bằng khó có thể huy động được từ nguồn vốn vay ODA cũng như kêu gọi xã hội hóa đầu tư.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có diện tích thu hồi đất lớn ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 5.000 hộ gia đình, cá nhân tổ chức. Việc tổ chức lại cuộc sống người dân là rất quan trọng đã được đề cấp trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trước đây Chính phủ đã trình và được Quốc hội khóa 13 thông qua tại Nghị quyết số 94/2015/QH13.

Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các cơ quan liên quan điều tra, khảo sát nắm thông tin và xây dựng đề án giải quyết việc làm và tổ chức cuộc sống cho người dân thuộc diện giải tỏa, di dời. Trong đó đã đề xuất các giải pháp đào tạo nghề và bố trí việc làm; lập và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình phục hồi thu nhập và ổn định đời sống nhân dân.


Dân trí