Tổng kiểm tra các công trình cầu treo giao thông nông thôn

Ngày 27/2, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị kiểm tra, rà soát hệ thống cầu treo giao thông nông thôn trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 27/2, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị kiểm tra, rà soát hệ thống cầu treo giao thông nông thôn trên phạm vi toàn quốc.

IMG

Ảnh: Nhã Chi

Theo đó, để nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước, ngăn ngừa những sự cố về chất lượng gây hậu quả đáng tiếc đối với các công trình cầu treo giao thông nông thôn, Bộ Xây dựng đề nghị các tỉnh, thành phố giao Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải phối hợp thực hiện tổng kiểm tra các công trình cầu treo giao thông nông thôn trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện có thể mời các chuyên gia, các đơn vị tư vấn độc lập, có đủ điều kiện năng lực và kinh nghiệm để tham gia kiểm tra.

 

Đối với các công trình đã đưa vào sử dụng, Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra, rà soát hồ sơ khảo sát thiết kế về việc tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn được phép áp dụng và đảm bảo an toàn chịu lực; tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình. Trường hợp qua rà soát hồ sơ thiết kế và kiểm tra hiện trạng công trình phát hiện thấy sai sót trong thiết kế hoặc những khiếm khuyết về chất lượng công trình thì phải tổ chức kiểm định, đánh giá về an toàn chịu lực của công trình và có giải pháp sửa chữa, gia cường thích hợp để công trình đảm bảo an toàn chất lượng; đồng thời kiểm tra việc lập quy trình bảo trì công trình và tổ chức thực hiện bảo trì công trình…

 

 Đối với các công trình đang chuẩn bị đầu tư xây dựng và thực hiện đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện nghiêm túc việc thực hiện công tác thẩm tra thiết kế, kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng và nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng; thực hiện kiểm tra, kiểm soát điều kiện năng lực của các ban quản lý dự án, các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng đảm bảo đủ điều kiện năng lực theo quy định; cùng với đó là tăng cường kiểm tra vật liệu đầu vào, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình trong quá trình thi công và nghiệm thu công trình.

 

Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh, trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các chủ thể tham gia xây dựng công trình (chủ đầu tư, các nhà thầu), đơn vị có trách nhiệm quản lý khai thác, bảo trì công trình có vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, bảo trì công trình xây dựng thì phải xử lý nghiêm túc theo quy định của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành.

 

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải rà soát các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình cầu treo giao thông nông thôn, nghiên cứu tăng cường sử dụng vật liệu mới, áp dụng công nghệ thi công phù hợp với điều kiện cụ thể của từng khu vực, vùng miền nhằm nâng cao chất lượng và tuổi thọ công trình; nghiên cứu, xây dựng quy trình bảo trì mẫu phù hợp với đặc thù quản lý và khai thác sử dụng của công trình cầu treo giao thông nông thôn và tổ chức hướng dẫn thực hiện để công tác bảo trì được thực hiện thường xuyên, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng…

Bích Thảo

trungnam