Tổng kết hợp tác JICA - TP.HCM về giám sát phát thải nhà kính

(BĐT) - UBND TP.HCM và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa tổ chức Hội thảo cuối kỳ nhằm tổng kết hợp phần thực hiện tại TP.HCM của Dự án Hợp tác kỹ thuật “Hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia theo phương thức giám sát, báo cáo, thẩm định (MRV)” (gọi tắt là Dự án SPI-NAMA).

TP.HCM là một trong những thành phố trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tác động của biến đổi khí hậu. Năm 2016, UBND TP.HCM đã phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và Dự án hợp tác với JICA nhằm giúp Thành phố đạt được mục tiêu của Kế hoạch hành động.

Trong phạm vi của Dự án, JICA đã hợp tác với TP.HCM nâng cao nhận thức và năng lực về giám sát phát thải khí nhà kính, kiểm kê phát thải khí nhà kính của Thành phố. Thông qua các hoạt động thí điểm trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông và quản lý chất thải, Dự án đã giúp TP.HCM tăng cường năng lực trong công tác lượng hóa và kiểm tra các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các giải pháp về giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.                

Trung Hiếu