Tổng cục Hải quan tăng cường phát triển quan hệ đối tác với doanh nghiệp

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, ước thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014 của toàn Ngành đạt khoảng 251.500 tỷ đồng, đạt 112,28% dự toán năm 2014, tăng 13,58% so với thực hiện năm 2013 (221.433 tỷ đồng).

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, ước thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2014 của toàn Ngành đạt khoảng 251.500 tỷ đồng, đạt 112,28% dự toán năm 2014, tăng 13,58% so với thực hiện năm 2013 (221.433 tỷ đồng). 

IMG

Năm 2014, các Cục Hải quan địa phương đã tổ chức rà soát toàn bộ nguồn thu, phát hiện kịp thời các loại hình kinh doanh có yếu tố rủi ro

 Ảnh: LTT

Trước đó, Tổng cục Hải quan được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 224.000 tỷ đồng. Để vượt được chỉ tiêu trên, ngay từ đầu năm, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục hải quan địa phương triển khai đồng bộ giải pháp như: quản lý chặt chẽ việc thu nộp NSNN, xử lý kịp thời vướng mắc về chính sách thuế ảnh hưởng tới quản lý thu nộp NSNN; đưa ra các giải pháp chống thất thu, tăng thu NSNN; tổ chức rà soát toàn bộ nguồn thu, phát hiện kịp thời các địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng, loại hình kinh doanh có yếu tố rủi ro để có biện pháp quản lý thu phù hợp; đẩy mạnh công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu qua tham vấn giá, xác định trị giá, xác định mã số tính thuế; tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành để ngăn ngừa, kiểm tra, phát hiện các hành vi gian lận thương mại qua xuất xứ hàng hóa...

 

Đặc biệt, trong năm 2014, công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp được toàn ngành hải quan tăng cường xây dựng. Cụ thể, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn các Cục hải quan địa phương công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp. Tổ chức Lễ ra mắt Nhóm công tác hải quan - doanh nghiệp và ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Hải quan với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Liên minh VBF về Cơ chế thông tin, hỗ trợ và tăng cường quan hệ hợp tác hải quan - doanh nghiệp giai đoạn 2014 - 2020. Đồng thời, tập huấn về công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp, triển khai chương trình đối tác chuyên đề tại các Cục hải quan tỉnh, thành phố.

V.Huyền

ngocthanh