Tổng công ty Thép tiết kiệm gần 165 tỷ đồng thông qua đấu thầu

Năm 2012, Tổng công ty Thép Việt Nam đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu của 103 gói thầu các loại với tổng giá trị các gói thầu gần 1.478 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu hơn 1.313 tỷ đồng, tiết kiệm được gần 165 tỷ đồng nhờ đấu thầu.

Năm 2012, Tổng công ty Thép Việt Nam đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu của 103 gói thầu các loại với tổng giá trị các gói thầu gần 1.478 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu hơn 1.313 tỷ đồng, tiết kiệm được gần 165 tỷ đồng nhờ đấu thầu. Đây là số liệu được Tổng công ty Thép Việt Nam tổng hợp tại Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012 của đơn vị.


Đơn vị này cũng cho biết, kết quả thực hiện Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc triển khai các dự án đầu tư tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong thời gian qua, góp phần đẩy nhanh tổ chức thực hiện dự án, lựa chọn được nhà cung cấp phù hợp với giá cả hợp lý, tiết kiệm được nhiều chi phí cho đầu tư, nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động, phục vụ sản xuất kịp thời. 

V. Thắng

ngocthanh