Tổng cầu của nền kinh tế sẽ cải thiện trong các tháng cuối năm

(BĐT) - Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) dự báo tổng cầu sẽ cải thiện trong những tháng cuối năm, nhất là tiêu dùng và đầu tư. Tiêu dùng vẫn còn tiềm năng tăng khi tỷ lệ của tiêu dùng cá nhân so với GDP thấp hơn đáng kể so với mức thu nhập bình quân đầu người.
Tính toán của NFSC, tăng khai thác dầu thô thêm 1,5 triệu tấn sẽ đóng góp thêm 0,25 điểm % vào tăng trưởng.  Ảnh: Tường Lâm
Tính toán của NFSC, tăng khai thác dầu thô thêm 1,5 triệu tấn sẽ đóng góp thêm 0,25 điểm % vào tăng trưởng. Ảnh: Tường Lâm

Từ nay đến cuối năm, tiêu dùng có thể được đẩy mạnh nhờ tốc độ lạm phát giảm, qua đó cải thiện sức mua của người dân và tín dụng tiêu dùng tăng trưởng tốt.

Đối với đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu xây dựng cơ bản được đẩy nhanh sẽ giúp ngành xây dựng tăng trưởng tốt hơn tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, tổng cung của nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực ở lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và công nghiệp chế biến chế tạo. Tổng cung cũng được hỗ trợ bởi sản xuất điện tử và khai thác dầu thô.

Tính toán của NFSC, tăng khai thác dầu thô thêm 1,5 triệu tấn sẽ đóng góp thêm 0,25 điểm % vào tăng trưởng. Ngoài ra, giá trị sản xuất ngành công nghiệp chế biến chế tạo sẽ được cải thiện trong những tháng cuối năm nhờ tăng sản lượng sản xuất điện thoại, qua đó tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo có khả năng đạt 12 – 13% trong năm 2017. Thực tế, trong tháng 5, sản lượng điện thoại đã tăng 102% so với cùng kỳ năm trước, cải thiện đáng kể so với mức tăng 98,4% của 4 tháng đầu năm.

Nguyệt Minh