Tồn kho bất động sản tiếp tục giảm

Theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục từ những tháng cuối năm 2013. Trong năm 2014, thị trường bất động sản tiếp tục đà phục hồi tích cực, thể hiện qua lượng giao dịch tăng, giá cả tương đối ổn định, lượng tồn kho bất động sản tiếp tục giảm, tăng trưởng tín dụng bất động sản cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung...

Theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục từ những tháng cuối năm 2013. Trong năm 2014, thị trường bất động sản tiếp tục đà phục hồi tích cực, thể hiện qua lượng giao dịch tăng, giá cả tương đối ổn định, lượng tồn kho bất động sản tiếp tục giảm, tăng trưởng tín dụng bất động sản cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung...

 

Về giao dịch, trong cả năm 2014, tại Hà Nội có khoảng 11.450 giao dịch thành công, tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2013; tại TP.HCM có khoảng 10.350 giao dịch thành công, tăng khoảng 30% so với năm 2013. Mặt bằng giá cả nhà ở nhìn chung ổn định, nhiều dự án trong giai đoạn 2011 - 2013 giá đã giảm sâu trên 30%, song trong 12 tháng qua giá đã ổn định và không giảm tiếp. 

 

Đáng chú ý, tồn kho bất động sản tiếp tục giảm. Tính đến ngày 15/12/2014, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 73.889 tỷ đồng, giảm 20.569 tỷ đồng (tương đương 21,8%) so với tháng 12/2013 và giảm 54.659 tỷ đồng (tương đương 42,52%) so với đầu kỳ báo cáo vào quý I/2013.

 

Cơ cấu hàng hóa bất động sản cũng được điều chỉnh. Đến nay trên địa bàn cả nước đã có 60 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 38.897 căn hộ; 74 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ giảm diện tích cho phù hợp hơn với nhu cầu thị trường.

 

Về tình hình triển khai gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở xã hội, tính đến ngày 15/12/2014, tổng số tiền 5 ngân hàng đã cam kết cho vay là 9.417 tỷ đồng, đạt 31,39%, gấp đôi so với thời điểm tháng 6/2014; đã giải ngân 4.882 tỷ đồng, đạt 16,27% .

 

Nhiều doanh nghiệp bất động sản đã chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh như chuyển mạnh sang phát triển nhà ở xã hội; chia nhỏ căn hộ, sử dụng vật liệu hoàn thiện trong nước để giảm giá thành; hỗ trợ cho người mua nhà bằng nhiều hình thức. Thị trường bất động sản đã hướng tới bộ phận đa số người mua, cung cấp các hàng hóa phù hợp với nhu cầu thực và khả năng thanh toán của thị trường.

V. Thắng

 

ngocthanh