Tọa đàm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng và tác phong, đạo đức người cán bộ công chức”

Ngày 4/6, tại Thanh Hóa, Thứ trưởng Thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh đã chủ trì tọa đàm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng và tác phong, đạo đức người cán bộ công chức” hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013).

Ngày 4/6, tại Thanh Hóa, Thứ trưởng Thường trực, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh đã chủ trì tọa đàm “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng và tác phong, đạo đức người cán bộ công chức” hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013).

IMG

Ảnh: Bích Thảo

Tham dự Tọa đàm có đông đảo đại diện của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng  Trung ương đến từ Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

 

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Thứ trưởng Cao Viết Sinh cho biết, sinh thời Bác Hồ đặc biệt quan tâm đến vấn đề thi đua yêu nước, coi đó là một bộ phận không thể thiếu trong công tác quản lý nhà nước. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn như hiện nay, tinh thần thi đua có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là việc cần làm thường xuyên và nên tiếp tục nâng cao để góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kịp thời biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; làm động lực thúc đẩy thực hiện thành công mục tiêu của từng Bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới.

 

Tại Tọa đàm, Thứ trưởng Cao Viết Sinh cũng chia sẻ, đây là dịp để Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp nhìn lại các hoạt động về phong trào thi đua; từ thực tiễn của đơn vị, cơ quan mình mà chủ động, sáng tạo tiếp cận các góc độ khác nhau nhằm làm rõ hơn, sâu sắc hơn những vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng và tác phong, đạo đức người cán bộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm phát huy truyền thống quý báu trong các phong trào thi đua yêu nước, là động lực tinh thần để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Bích Thảo

trungnam