Tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về một số nội dung, quan điểm về 30 năm hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị, Bộ KH&ĐT xem xét, tổ chức Hội nghị trong tuần đầu tháng 10/2018 (ngày 4/10/2018).

Theo Bộ KH&ĐT, dự kiến, báo cáo tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài sẽ kế thừa kết quả nghiên cứu từ Báo cáo tổng kết 25 năm đầu tư nước ngoài; đồng thời khảo sát và đánh giá thực trạng đầu tư nước ngoài trong 5 năm (2012 - 2017).

Báo cáo bao gồm đánh giá chuyên sâu vào các vấn đề nổi bật của đầu tư nước ngoài trong thời gian qua như công nghiệp hỗ trợ, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, công nghệ và chuyển giao công nghệ, vấn đề môi trường của các dự án FDI, thu hút FDI vào hạ tầng, nông nghiệp hiệu quả cao, dịch vụ chất lượng cao, các vấn đề ưu đãi, thuế, công tác quản lý nhà nước về FDI, quan điểm, định hướng thu hút FDI trong thời gian tới…

Việt Thắng