Tìm nhà đầu tư Trường Đại học Y dược Cà Mau

(BĐT) - UBND tỉnh Cà Mau vừa phê duyệt Danh mục dự án mời gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2018. Một trong các dự án có quy mô lớn là Trường Đại học Y dược Cà Mau tại phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau. Tổng vốn đầu tư dự kiến tối thiểu là 250 tỷ đồng, tổng diện tích sử dụng đất là 13,2 ha. Khu đất dự kiến triển khai Dự án là đất sạch.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Sau 30 ngày công bố danh mục, nếu chỉ có 1 nhà đầu tư quan tâm, thực hiện thì cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Nếu có trên 1 nhà đầu tư quan tâm, thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

 

Minh Thông