Tìm giải pháp giảm chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông

Tại cuộc họp rà soát tiêu chuẩn, giải pháp thiết kế để giảm chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết,

Tại cuộc họp rà soát tiêu chuẩn, giải pháp thiết kế để giảm chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, thời gian qua một số dự án lựa chọn quy mô đầu tư chưa phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế về lưu lượng xe, điều kiện địa hình, đặc điểm dân cư cũng như điều kiện về nguồn lực và thời điểm thực hiện nên đã làm ảnh hưởng đến giá thành xây dựng.  

 

Ngoài ra, phải kể đến một số nguyên nhân tác động đến chi phí đầu tư xây dựng như: các số liệu đầu vào áp dụng để thiết kế (tần suất thủy văn tính toán thiết kế nền đường, tĩnh không đường bộ, đường thủy, quy định cứng tại Luật Đê điều về yêu cầu đối với cầu vượt sông qua đê; công tác thoả thuận về thiết kế cơ sở; việc áp dụng các giải pháp thiết kế cầu, đường bộ cũng như việc tính toán, sử dụng vật liệu của một số hạng mục kết cấu) chưa đảm bảo yêu cầu về tiết kiệm vật liệu; việc ứng dụng các công nghệ mới, vật liệu mới nhằm tăng năng suất, tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí còn hạn chế. 

IMG

Bộ Giao thông vận tải sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ để giảm mức chi phí đầu tư các dự án giao thông từ 15 đến 20%

 Ảnh: Nhã Chi

Nhằm giảm quy mô đầu tư, hạ giá thành, suất đầu tư công trình, Bộ GTVT đã chủ động rà soát, cập nhật các tiêu chuẩn liên quan đến xây dựng công trình giao thông ở các nước tiên tiến ở các phiên bản mới nhất như Tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO 2011, 2014; Tiêu chuẩn thiết kế cảng biển Nhật Bản 2012,... trao đổi với các chuyên gia nhằm tìm kiếm công nghệ mới, giải pháp thiết kế có hiệu quả. 

 

Theo kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tại cuộc họp, thời gian tới đây, Bộ sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả đầu tư từ các dự án không phân biệt nguồn vốn đầu tư, kiên quyết loại bỏ hoặc dừng thực hiện các dự án không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp. Cùng với đó, Bộ sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp thuộc Bộ tiếp thu công nghệ mới vào quá trình thi công và rà soát lại tất cả các khâu từ khảo sát, thiết kế, các giải pháp thi công... để giảm mức chi phí đầu tư từ 15% đến 20%.

Bích Khánh

ngocthanh