Tiếp tục lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 19/2 tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức cuộc họp tiếp tục lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Cuộc họp dự kiến kéo dài 4 ngày để nghe các đơn vị đóng góp thêm ý kiến thiết thực cho Dự thảo.

Ngày 19/2 tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức cuộc họp tiếp tục lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Cuộc họp dự kiến kéo dài 4 ngày để nghe các đơn vị đóng góp thêm ý kiến thiết thực cho Dự thảo.

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, thực hiện Luật Đất đai năm 2003, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường, đồng thời từng bước hạn chế, ngăn ngừa và xử lý các vi phạm về đất đai. Tuy nhiên, chính sách pháp luật về đất đai vẫn còn một số hạn chế, bất cập, nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục hành chính khác về đất đai.

 

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bao gồm 14 chương, 206 điều với 7 nội dung cơ bản, trong đó có một số điểm mới so với Luật Đất đai năm 2003, cụ thể như Chương I “Những quy định chung” gồm 11 điều, đã sửa đổi nội dung giải thích một số từ ngữ như Nhà nước giao đất, Nhà nước cho thuê đất...; bổ sung mới nội dung giải thích một số từ ngữ như quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, đất xây dựng đô thị, hệ thống thông tin đất đai... nhằm giúp cho việc hiểu và thi hành Luật một cách thống nhất. 

Quang Vinh

ngocthanh