Tiếp tục hoàn thiện quy định về PPP

(BĐT) - Ngày 27/6, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến hai dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2015/NĐ-CP (NĐ 15) và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP (NĐ 30). Đây là 2 nghị định quan trọng tạo khung pháp lý cho việc lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP và lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất.
Cục trưởng Cục quản lý Đấu thầu Nguyễn Đăng Trương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nguyệt Minh
Cục trưởng Cục quản lý Đấu thầu Nguyễn Đăng Trương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nguyệt Minh

Theo Ban soạn thảo, sau hơn 2 năm thực hiện NĐ 15 và NĐ 30, Bộ KH&ĐT đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng kết đánh giá tình hình thực hiện 2 Nghị định. Trong 2 năm vừa qua, các dự án PPP chủ yếu là trong giai đoạn chuyển tiếp giữa 2 khung pháp lý; những dự án thực hiện theo khung pháp lý mới hầu hết đang trong giai đoạn chuẩn bị dự án – lập đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi, lựa chọn nhà đầu tư.

Tiếp tục hoàn thiện quy định về PPP - ảnh 1
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Nguyệt Minh
Các dự án đầu tư có sử dụng đất cũng đang dần được triển khai rộng rãi. Trong tình hình vốn NSNN hạn hẹp, để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng vầ dịch vụ công, có thể thấy PPP là một xu thế. Bên cạnh đó, quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất cũng góp phần tăng nguồn thu ngân sách khi giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án tại khu đất có giá trị thương mại cao. Do vậy, việc ngày càng hoàn thiện các quy định về PPP và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo hướng tiếp thu các bài học từ thực tiễn triển khai đồng thời đảm bảo sự phù hợp với thông lệ quốc tế trong bối cảnh hội nhập sâu rộng là rất cần thiết.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao về việc chủ trì nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung NĐ 15 và NĐ 30, Bộ KH&ĐT đã lấy ý kiến rộng rãi bằng văn bản tới các bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo lần 2 của hai nghị định nêu trên. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, Bộ KH&ĐT đã hoàn thiện dự thảo để đưa ra lấy ý kiến rộng rãi ngày hôm nay (27/6).

Dự kiến, trong tháng sau, Dự thảo Nghị định sửa đổi sẽ được ban soạn thảo gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Nguyệt Minh