Tiếp tục giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và bảo hiểm xã hội

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, để đạt mục tiêu Nghị quyết 19 của Chính phủ đặt ra về rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp thuế của doanh nghiệp

Theo Báo cáo của Bộ Tài chính, để đạt mục tiêu Nghị quyết 19 của Chính phủ đặt ra về rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp thuế của doanh nghiệp còn 171 giờ, cơ quan thuế phải giảm được 415,5 giờ, còn 121,5 giờ và cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) phải giảm được 285,5 giờ còn 49,5 giờ. 

 

Bộ Tài chính đã thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm số giờ tuân thủ thuế của doanh nghiệp. Đến thời điểm 1/1/2015, sau khi thực hiện các giải pháp thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính như trình sửa đổi Luật Thuế và Luật Quản lý thuế; trình ban hành Nghị định sửa 4 Nghị định quy định về thuế; ban hành Thông tư sửa 7 thông tư về thuế, số giờ tuân thủ về thuế đã giảm gần 370 giờ/năm (chỉ riêng sửa đổi 7 thông tư đã làm tổng số giờ nộp thuế giảm 201,5 giờ). Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục rà soát để cắt giảm 45,5 giờ, để đạt được mục tiêu 171 giờ thủ tục về thuế trong năm 2015. 

IMG

Đến thời điểm 1/1/2015, số giờ tuân thủ về thuế đã giảm gần 370 giờ/năm, Bộ Tài chính cho biết, sẽ tiếp tục rà soát để cắt giảm 45,5 giờ, nhằm đạt được mục tiêu 171 giờ thủ tục về thuế trong năm 2015

 Ảnh: Tất Tiên

Phát biểu tại Cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương nhằm kiểm điểm, đánh giá việc triển khai cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và BHXH vừa diễn ra, lãnh đạo các bộ, ngành và lãnh đạo Chính phủ cho rằng, các chỉ tiêu về giảm số giờ về thủ tục thuế và BHXH là hoàn toàn có thể thực hiện được. Hiện cản trở không phải ở thể chế, luật pháp hay quy định, quy trình, mà chính là ở quyết tâm của mỗi Bộ, mỗi cán bộ, công chức. “Phải truyền cảm hứng thay đổi từ cuộc họp này đến từng cán bộ, công chức. Nếu áp dụng công nghệ thông tin thì cán bộ, công chức đâu còn tiếp xúc với ai. Đó thực sự là một cuộc cách mạng dù rằng tự thay đổi mình là khó nhất, không dễ dàng gì” – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh chia sẻ.

 

Các ý kiến tại Cuộc làm việc đều đồng tình với các giải pháp đưa ra, song nhấn mạnh giải pháp của các giải pháp lúc này chính là áp dụng công nghệ thông tin. “Phấn đấu năm 2015 nộp thuế điện tử tăng từ 8,5% hiện nay lên 90%. BHXH thực hiện sớm giải pháp giao dịch điện tử” – Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, đồng thời cũng yêu cầu ngành thuế sớm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện nộp thuế qua mạng đối với trên 10 triệu đối tượng nộp thuế sử dụng đất và 20 triệu đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân mỗi năm.

 

Cam kết tại Cuộc làm việc, lãnh đạo BHXH Việt Nam khẳng định, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch BHXH sẽ được tiến hành ngay từ giữa năm và giao dịch điện tử trong lĩnh vực này sẽ từ con số 0 hiện nay đạt khoảng 90% vào cuối năm. Lãnh đạo Tổng cục Thuế thì khẳng định, với 77 đầu việc đã được cơ quan này đặt ra và triển khai, sẽ có 90% giao dịch nộp thuế sẽ được thực hiện qua mạng, đồng thời cam kết sẽ giảm thời gian hoàn thành thủ tục nộp thuế của doanh nghiệp xuống còn 171 giờ/năm vào cuối năm 2015.

Minh Hiếu

 

 

 

ngocthanh