Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN ngành giao thông vận tải

Trong quý I/2015, ngành giao thông vận tải (GTVT) tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước.

Trong quý I/2015, ngành giao thông vận tải (GTVT) tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước. 

 

Cụ thể, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần, quyết toán số tiền thu từ cổ phần hóa, quyết toán chi phí cổ phần hóa cho 5 doanh nghiệp (Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam, Công ty CP Cơ khí Ngô Gia Tự, Công ty CP Ô tô 1/5, Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 829 và Công ty CP Xây dựng cầu 75 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8). Bộ GTVT cũng quyết định điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ đối với Công ty CP Cảng Chân Mây – đơn vị thành viên của Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy. 

IMG

Tổng công ty Hàng không Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu, thành lập công ty CP và tiếp tục thực hiện quá trình chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược 

Ảnh: Tiên Giang

Bên cạnh đó, trong quý I/2015, Bộ GTVT đã hoàn thành quyết toán và bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần đối với 7 đơn vị và điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ đối với 2 doanh nghiệp (Công ty CP Khách sạn hàng không thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam; Công ty CP Vận tải ô tô số 2 thuộc Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam; Công ty CP Xây dựng công trình 675 thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6; Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy; Công ty CP Vận tải biển Bắc; và Công ty CP Cảng Đoạn Xá thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam). 

 

Cùng với đó, Bộ GTVT đã phê duyệt danh sách doanh nghiệp cổ phần hóa và đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tại 28 đơn vị; đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn nhà nước tại 2 tổng công ty (Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 và Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4), thống nhất chủ trương thoái vốn tại 3 tổng công ty (Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông  8 và Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam) và 6 đơn vị doanh nghiệp thành viên. 

 

Riêng đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam, doanh nghiệp này đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu, thành lập công ty cổ phần và tiếp tục thực hiện quá trình chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bích Thảo

ngocthanh