Tiền Giang kêu gọi đầu tư vào 3 dự án sử dụng đất

(BĐT) - UBND tỉnh Tiền Giang vừa có các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án sử dụng đất cần kêu gọi đầu tư trong năm 2019.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, thời gian tới, tỉnh Tiền Giang sẽ thực hiện kêu gọi đầu tư vào 3 dự án gồm: Dự án Đầu tư sản xuất và chế biến nông sản Long Bình Điền (tổng mức đầu tư dự kiến là 30 tỷ đồng); Dự án Khu thương mại dịch vụ Long Bình Điền (tổng mức đầu tư dự kiến là 20 tỷ đồng); Dự án Khu khám chữa bệnh theo yêu cầu (tổng mức đầu tư dự kiến là 20 tỷ đồng). Cả 3 dự án trên đều nằm trên địa bàn huyện Chợ Gạo.

UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, trong tháng 1/2019, UBND huyện Chợ Gạo sẽ phê duyệt hồ sơ mời thầu và bắt đầu tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Thời gian thực hiện hợp đồng của 3 dự án từ 40 - 49 năm, trong đó thời gian xây dựng và hoàn thành công trình là 24 tháng.          

Tuấn Dũng