Thuốc chiếm hơn 50% tổng chi thường xuyên của các bệnh viện

Với việc áp dụng những quy định chặt chẽ hơn về đấu thầu thuốc, công tác đấu thầu mua thuốc được kỳ vọng sẽ không còn hiện tượng giá thuốc trúng thầu cao hơn giá thị trường và mỗi bệnh viện trúng thầu một giá với mức chênh lệch lớn.

Với việc áp dụng những quy định chặt chẽ hơn về đấu thầu thuốc, công tác đấu thầu mua thuốc được kỳ vọng sẽ không còn hiện tượng giá thuốc trúng thầu cao hơn giá thị trường và mỗi bệnh viện trúng thầu một giá với mức chênh lệch lớn. 

IMG

                                                                                                 Ảnh: Nhã Chi

Ngày 7/12, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu mua thuốc và quản lý giá thuốc, với trọng tâm là Thông tư 01/2012/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế (TT 01) có hiệu lực từ ngày 1/6/2012 và Thông tư 11/2012/TT-BYT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu (HSMT) mua thuốc trong các cơ sở y tế (TT 11) có hiệu lực từ ngày 1/9/2012. 

 

Theo số liệu của Bộ Y tế, chi phí cho thuốc chiếm trên 50% tổng số chi thường xuyên của các bệnh viện. Hệ thống bệnh viện công hiện sử dụng khoảng 40% tổng trị giá tiền thuốc trên cả nước. 

 

Công tác đấu thầu thuốc được ngành y tế triển khai từ năm 2005. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ngành y tế đã cơ bản đáp ứng đủ thuốc với chất lượng đảm bảo, giá thuốc cung ứng cho các bệnh viện thông qua đấu thầu được duy trì bình ổn từ 6 tháng đến 1 năm theo kết quả trúng thầu. 

 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác đấu thầu thuốc. Trong đó, hai hạn chế lớn là việc xây dựng giá kế hoạch của các mặt hàng thuốc tại gói thầu theo tên generic chưa phù hợp do chưa có quy định cụ thể về việc phân loại các thuốc với các mức tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau tương ứng mức giá khác nhau thành các nhóm, vì thế giá kế hoạch được xây dựng chung cho các mặt hàng, dẫn tới nhiều trường hợp thuốc cùng mức tiêu chuẩn kỹ thuật nhưng giá trúng thầu chênh lệch nhau. Thứ hai là chưa có mẫu HSMT mua thuốc kèm theo các tiêu chí xét thầu, chấm điểm để áp dụng thống nhất, dẫn đến việc xây dựng HSMT và việc lựa chọn thuốc trúng thầu khác nhau giữa các cơ sở y tế. 

IMG

                                                                                                       Ảnh: LTT

Việc áp dụng TT 01 và TT 11 theo lãnh đạo Bộ Y tế sẽ khắc phục được nhiều hạn chế. Theo ông Nguyễn Quang Ân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Y tế thì về nguyên tắc cơ bản, TT 01 quy định đấu thầu thuốc rộng rãi xét theo mặt hàng. Gói thầu theo tên generic được chia theo các nhóm căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn công nghệ, mỗi nhóm chỉ chọn một mặt hàng có giá đánh giá thấp nhất. TT 01 cũng bổ sung quy định ưu tiên chọn trúng thầu hàng sản xuất trong nước với chất lượng tương đương và giá không cao hơn thuốc nhập khẩu; bổ sung quy định xử lý một số tình huống cụ thể trong đấu thầu để chủ đầu tư có thể lựa chọn mặt hàng thuốc trúng thầu kịp thời phục vụ điều trị. Ngoài ra, quy trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, HSMT được quy định rõ gắn với trách nhiệm cụ thể. Cùng với TT 01, TT 11 giúp chuẩn hóa việc lập HSMT giữa các cơ sở y tế cũng góp phần nâng cao hiệu quả đấu thầu thuốc. 

 

Đấu thầu giúp mua được thuốc đảm bảo chất lượng, giá hợp lý nhất

  Theo một số ý kiến, với quy định đấu thầu thuốc hiện hành, giữa các nhà thầu đạt điểm kỹ thuật từ 70 điểm trở lên sẽ lựa chọn nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất trúng thầu, không phân biệt nhà thầu đạt 70, 80 hay 100 điểm. Như vậy, sẽ dẫn đến mua thuốc rẻ kém chất lượng.

  Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y tế cho rằng, ý kiến này là chưa đủ cơ sở. Việc lập danh mục thuốc đấu thầu do chính các bệnh viện lựa chọn, thuốc trong danh mục đấu thầu đã là thuốc được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng. Tùy vào nhu cầu điều trị thực tế, bệnh viện có thể lựa chọn các nhóm thuốc khác nhau của cùng một tên thuốc đã được Bộ Y tế phân loại, mỗi nhóm có những tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ và giá khác nhau. Khi lựa chọn nhóm thuốc nào thì tiêu chuẩn kỹ thuật đã được đưa vào HSMT, nhà thầu đạt điểm kỹ thuật có nghĩa thuốc đó đã phải đảm bảo chất lượng và phù hợp với nhu cầu điều trị của bệnh viện. Khi đó, chỉ còn căn cứ trên chi phí để lựa chọn nhà thầu. Vì vậy, đấu thầu sẽ giúp mua được thuốc đảm bảo chất lượng, phù hợp yêu cầu với giá hợp lý nhất.

 

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết thêm, Bộ Y tế đang kiến nghị Chính phủ cho phép xây dựng một nghị định riêng về đấu thầu mua thuốc để đưa ra các quy định phù hợp với tính chất đặc thù của mặt hàng thuốc.

Việt Thắng

 

ngocthanh