Thúc tiến độ GPMB dự án Nhà máy Chế biến thủy sản tại Bình Định

UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu Công ty TNHH Thủy sản An Hải (đơn vị chủ đầu tư dự án Nhà máy Chế biến thủy sản An Hải tại phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn) cần tập trung hoàn chỉnh thiết kế chi tiết Nhà máy và sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để hoàn chỉnh thủ tục cấp Giấy phép xây dựng và các thủ tục cần thiết để khởi công xây dựng Nhà máy vào ngày 1/4/2015 như Công ty đã cam kết.

UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu Công ty TNHH Thủy sản An Hải (đơn vị chủ đầu tư dự án Nhà máy Chế biến thủy sản An Hải tại phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn) cần tập trung hoàn chỉnh thiết kế chi tiết Nhà máy và sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để hoàn chỉnh thủ tục cấp Giấy phép xây dựng và các thủ tục cần thiết để khởi công xây dựng Nhà máy vào ngày 1/4/2015 như Công ty đã cam kết. 

 

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Ban Quản lý giải phóng mặt bằng (GPMB) và Phát triển quỹ đất phải chủ động, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Tỉnh, UBND TP. Quy Nhơn, UBND phường Nhơn Phú, Công ty Điện lực Bình Định và các đơn vị có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát xử lý dứt điểm các vướng mắc, tồn tại trong công tác bồi thường GPMB. Đối với một số hộ gia đình, cá nhân chưa đồng thuận về phương án bồi thường hoặc có yêu cầu, kiến nghị, cần kiên trì vận động, thuyết phục hộ gia đình, cá nhân chấp hành chủ trương chính sách của Nhà nước; đối với các hộ dân cố tình cản trở không chấp hành quy định của Nhà nước, phải tiến hành củng cố hồ sơ để tiến hành tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định. Tiến hành xây dựng tiến độ GPMB để phục vụ khởi công xây dựng Nhà máy, phấn đấu bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư theo đúng mốc thời gian cam kết.

 

Cùng với đó, UBND tỉnh Bình Định giao Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất cách xử lý, giải quyết các vướng mắc, tồn tại về lĩnh vực đất đai; đồng thời khẩn trương thẩm định phương án chỉ định lô đất tái định cư cho các hộ dân không bốc thăm nhận đất tái định cư do thu hồi đất GPMB, để Công ty TNHH Thủy sản An Hải chuẩn bị đầu tư xây dựng Nhà máy. Sở Xây dựng hỗ trợ, hướng dẫn Công ty TNHH Thủy sản An Hải hoàn thành thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng… Công ty Điện lực Bình Định chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất và các ngành có liên quan bàn bạc biện pháp xử lý đối với một số cán bộ ngành điện có đòi hỏi vượt quá quy định của Nhà nước và cố tình cản trở không giao trả mặt bằng cho nhà đầu tư, báo cáo kết quả xử lý cho UBND Tỉnh trong tháng 1/2015.

BK

ngocthanh