Thúc đẩy tiến độ dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ thí điểm theo mô hình đối tác công - tư (PPP) và đề ra kế hoạch phối hợp trong thời gian tới, ngày 1/11 Cục Quản lý đấu thầu (QLĐT)

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ thí điểm theo mô hình đối tác công - tư (PPP) và đề ra kế hoạch phối hợp trong thời gian tới, ngày 1/11 Cục Quản lý đấu thầu (QLĐT) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã có buổi làm việc với Tổ công tác hỗ trợ Dự án, các doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) để cùng tham vấn, góp ý cho các nội dung liên quan tới Dự án.

 

Về dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ, ngày 10/10/2011, tại Văn bản số 7091/VPCP-KTN, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thực hiện Dự án theo hình thức PPP và giao Bộ KH&ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện. Ngày 21/11/2011, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đã phê duyệt Kế hoạch đấu thầu của gói thầu “Tư vấn hoàn thiện, điều chỉnh bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, lập hồ sơ mời thầu (HSMT), hỗ trợ đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo hình thức PPP”. Trên cơ sở đó, Cục QLĐT với tư cách là Chủ đầu tư đã tiến hành tổ chức đấu thầu quốc tế, lựa chọn nhà thầu tư vấn là Liên danh Công ty Daeyoung Ubitec và Công ty Teckad, và Hợp đồng được ký kết ngày 13/6/2012 với thời gian thực hiện là 120 ngày. 

 

Tại Buổi làm việc, những vấn đề về trình tự thủ tục thực hiện, quy trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, vấn đề kỹ thuật của Dự án đã được các đại biểu tham gia thảo luận. 

 

Trao đổi tại Buổi làm việc, ông Lê Văn Tăng, Cục trưởng Cục QLĐT cho biết: Hiện Ban Quản lý dự án đang chuẩn bị HSMT Dự án và sẽ công khai sớm nhất hồ sơ này để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng có thể tiếp cận và tham gia Dự án thuận lợi nhất. Định hướng xây dựng HSMT Dự án sẽ có 3 biến số. Thứ nhất là phần tham gia của Nhà nước trong Dự án. Thứ hai là phí thu từ người sử dụng. Thứ ba là thời gian thu hồi vốn của Dự án. HSMT Dự án sẽ cố định giá trị của 2 biến số, biến số còn lại sẽ là cơ sở để đánh giá HSDT của nhà đầu tư và các nhà đầu tư sẽ cạnh tranh thông qua biến số này. Nếu HSDT của nhà đầu tư được đánh giá “tốt nhất” thông qua biến số này thì sẽ được lựa chọn trúng thầu. 

 

Ông Đoàn Đại Phong, đại diện Tập đoàn Viễn thông Quân đội bày tỏ băn khoăn về khả năng kết nối giữa các hệ thống trong chính phủ điện tử như: kết nối giữa hệ thống đấu thầu điện tử với hệ thống thuế, hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống dữ liệu về đăng ký kinh doanh…; ngoài ra lộ trình cho việc kết nối giữa các hệ thống này hiện cũng chưa có kế hoạch cụ thể. 

 

Giải đáp những băn khoăn này, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết: Các nhà đầu tư có thể tìm hiểu về các tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước đã được quy định cụ thể tại Thông tư 01/2011/TT-BTTTT ngày 4/1/2011 công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Còn trong quá trình triển khai thực tế, nhà đầu tư, nhà thầu gặp những khó khăn, vướng mắc thì có thể phản hồi lại với Bộ TT&TT để có những hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể để tạo kết nối liên thông giữa các hệ thống sau này.

 

Theo tiến độ triển khai Dự án, hiện nay, Ban Quản lý dự án đã nhận được Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án và Báo cáo này sẽ được Bộ KH&ĐT gửi tới các cơ quan có liên quan và một số doanh nghiệp CNTT để lấy ý kiến tham gia của các đơn vị.

 

Trong thời gian tới, Bộ KH&ĐT sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về phần vốn tham gia của Nhà nước trong Dự án (GVF). Bộ KH&ĐT sẽ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và tiến hành thủ tục phê duyệt HSMT lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án. Đồng thời, Bộ KH&ĐT đề nghị Tổ công tác hỗ trợ Dự án, các doanh nghiệp CNTT, Văn phòng PPP tiếp tục tham gia ý kiến cho Báo cáo nghiên cứu khả thi, phối hợp cho ý kiến về việc thẩm định Dự án...

Trần Tuyết

 

trungnam