Thúc báo cáo rà soát dự án đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản gửi các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ đề nghị báo cáo việc rà soát, đánh giá bổ sung tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia có sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ đồng trở lên có giá trị khối lượng hoàn thành dưới 50% tổng mức đầu tư để có căn cứ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ KH&ĐT đã có văn bản gửi các bộ liên quan yêu cầu báo cáo về nội dung nêu trên. Tuy nhiên, tính đến 29/5/2017, Bộ vẫn chưa nhận được báo cáo của các đơn vị này.

Theo Bộ KH&ĐT, mục tiêu của việc rà soát, đánh giá là để xác định tính chính xác của tổng mức đầu tư, bảo đảm đầu tư tiết kiệm, hiệu quả. Do đó, Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ liên quan sớm hoàn tất báo cáo đánh giá và gửi về Bộ trước ngày 10/10/2017.            

Hải Đăng