Thừa Thiên Huế chỉ định thầu dự án sử dụng đất hơn 1.100 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa cho biết, trong quý IV/2017 sẽ lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu phức hợp Thuỷ Vân giai đoạn 2 thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương.

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất và tổng chi phí thực hiện Dự án là 1.108 tỷ đồng, trong đó khái toán sơ bộ tổng chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) là 1.040 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng không quá 96 tháng, phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ thời điểm bàn giao mặt bằng đạt 75% tổng diện tích đất dự án cho nhà đầu tư (tương ứng với diện tích đất nông nghiệp trong phạm vi Dự án).

Tuấn Dũng