Thủ tướng cho phép Quảng Trị đầu tư cảng Mỹ Thủy hơn 14.000 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) có quy mô diện tích 685ha, tổng mức đầu tư là 14.234 tỷ đồng.
Phối cảnh cảng Mỹ Thủy hơn 14.000 tỷ đồng tại Quảng Trị
Phối cảnh cảng Mỹ Thủy hơn 14.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

Theo phê duyệt, dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy có thời gian thực hiện 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư, do Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 685ha, gồm 10 bến phát triển, có công năng và cỡ tàu khai thác là 100.000 tấn.

Khu bến cảng Mỹ Thủy triển khai theo 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 (2018 - 2025) đầu tư 4 bến; giai đoạn 2 (2026 – 2031) đầu tư 3 bến; giai đoạn 3 (2032 - 2036) đầu tư 3 bến. Tổng mức đầu tư dự án là 14.234 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 2.143 tỷ đồng; vốn huy động và vốn khác là 12.091 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy có mục tiêu xây dựng khu bến cảng chuyên dùng phục vụ chủ yếu cho các cơ sở công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; kết hợp, thu hút lượng hàng quá cảnh cho Lào, Đông Bắc Thái Lan trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây.

Dự án khi đi vào hoàn thành được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột phá trong thu hút đầu tư khu vực Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị nói riêng, tỉnh Quảng Trị nói chung, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Quảng Trị.

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Trị, trước đó, cảng biển Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị đã được quy hoạch phát triển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.


vietnamfinance