Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư dự án Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Trên cơ sở đề nghị của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư dự án Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Trên cơ sở đề nghị của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đầu tư dự án Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. 

 

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam sẽ được xây dựng thành một bảo tàng thiên nhiên quốc gia có năng lực nghiên cứu khoa học về thiên nhiên, hỗ trợ cho các bảo tàng thành viên trong hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam về nghiên cứu khoa học, sưu tầm, chế tác và trưng bày, bảo quản mẫu vật thiên nhiên. Đồng thời, Bảo tàng này sẽ lưu giữ các giá trị, trưng bày, bảo tồn lịch sử tự nhiên, giá trị thiên nhiên của Việt Nam và thế giới, góp phần nâng cao dân trí, ý thức gìn giữ, bảo vệ thiên nhiên và môi trường, nâng cao tự hào về thiên nhiên đất nước và quảng bá các giá trị thiên nhiên Việt Nam.

 

Dự án sẽ xây dựng trên diện tích 32 ha tại Khu đô thị sinh thái Quốc Oai (xã Liệp Tuyết, Ngọc Liệp và Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội); hoặc Khu Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội).

 

Tổng mức đầu tư Dự án được xác định trên cơ sở thẩm định các dự án đầu tư cụ thể, phù hợp với khả năng bố trí nguồn lực đầu tư và được bảo đảm từ các nguồn ngân sách nhà nước, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn vốn hợp pháp khác. Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước, việc lập dự toán ngân sách hàng năm thực hiện theo quy định, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ và bố trí vào dự toán ngân sách của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

Dự án được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn I là từ năm 2015 - 2020; Giai đoạn II là từ năm 2021 - 2025; và giai đoạn tiếp theo sẽ hoàn thiện các hạng mục xây dựng kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, tìm kiếm, tiếp nhận, thu thập, sưu tầm mẫu vật, bổ sung hoàn thiện kịch bản trưng bày và trưng bày triển lãm, đào tạo nguồn nhân lực.

Thủy Dung

ngocthanh