Thu ngân sách nhà nước quý I tăng 10,3%

Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong quý I/2015 của cả nước ước đạt 226 nghìn tỷ đồng, bằng 24,8% dự toán năm,

Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong quý I/2015 của cả nước ước đạt 226 nghìn tỷ đồng, bằng 24,8% dự toán năm, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2014. Kết quả này được đánh giá đạt khá so với thực hiện cùng kỳ một số năm gần đây cả về tiến độ và mức tăng.

 

Về chi NSNN, Bộ Tài chính cho biết, chi NSNN quý I/2015 của cả nước ước là 23% dự toán năm, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 21% dự toán, tăng 14,5%; chi trả nợ và viện trợ đạt 24,8% dự toán, tăng 27,5%; chi thường xuyên đạt 24,1% dự toán, tăng 9,1% so với dự toán. Bội chi NSNN quý I bằng 16,5% dự toán năm.

 

Bộ Tài chính đánh giá, trong quý I/2015, các nhiệm vụ chi ngân sách được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách; đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, kinh phí phục vụ sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi... Trong điều kiện giá dầu thô giảm lớn so với dự toán, trong quý I, tổng thu NSNN vẫn duy trì được tiến độ thu khả quan nêu trên, theo Bộ Tài chính, chủ yếu nhờ vào sự phát triển của hoạt động sản xuất - kinh doanh, xuất nhập khẩu, chuyển biến tích cực của thị trường bất động sản. 

H.V

ngocthanh