Thu hồi Dự án Khu dịch vụ Aden - miền Trung tại Quảng Ngãi

(BĐT) - Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất vừa yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Aden Services miền Trung - Việt Nam giải quyết việc chấm dứt hoạt động của Dự án Đầu tư Khu dịch vụ Aden - miền Trung. Công ty có địa chỉ Trụ sở chính tại thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án nêu trên được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 21/3/2006, địa điểm thực hiện Dự án tại Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, đến năm 2013, dự án này đã ngừng hoạt động.

Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất cho biết, mặc dù Dự án đã ngừng hoạt động 3 năm nhưng do quá trình liên lạc, với nhà đầu tư gặp nhiều khó khăn; nhà đầu tư cũng không chịu hợp tác với cơ quan đăng ký đầu tư nên mới đây Ban đã phải ra thông báo thu hồi dự án này. Theo đó, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thông báo thu hồi Dự án, nếu nhà đầu tư không liên lạc với cơ quan đăng ký đầu tư thì việc chấm dứt hoạt động của Dự án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.       

Phan Ngọc