Thu hồi Dự án Cảng Cái Mép Hạ

(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động Dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ do Công ty CP Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu làm chủ đầu tư. 

UBND Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư cấp lần đầu vào ngày 20/9/2010 cho Công ty CP Đóng tàu và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu đầu tư Dự án theo quy định.

Theo kế hoạch, Dự án phải bắt đầu triển khai xây dựng từ năm 2010. Tuy nhiên, do đến thời điểm này nhà đầu tư vẫn chưa hoàn tất các thủ tục đầu tư nên Dự án bị chậm tiến độ thực hiện theo cam kết.        

Thu Giang