Thu hồi chủ trương đầu tư Trung tâm điện lực Kiên Lương

Bộ Xây dựng vừa nhận được Văn bản số 8336/BCT-ĐL của Bộ Công thương về thu hồi chủ trương đầu tư Trung tâm điện lực Kiên Lương và Cảng nước sâu Nam Du; gửi kèm Văn bản số 395/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc thu hồi chủ trương đầu tư Trung tâm điện lực Kiên Lương, Cảng nước sâu Nam Du, tỉnh Kiên Giang.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2394/BXD-HĐXD phúc đáp Bộ Công thương với nội dung như sau: Theo nội dung Văn bản số 395/TB-VPCP ngày 24/8/2017 thì Dự án nhà máy điện lực Kiên Lương 1 được Thủ tướng Chính phủ giao chủ đầu tư năm 2008, trong quá trình chuẩn bị dự án, nhà đầu tư (Cty CP Năng lượng Tân Tạo - Tập đoàn Tân Tạo) gặp nhiều khó khăn trong thu xếp vốn cho dự án.

Đối với nội dung về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức tại Luật Xây dựng năm 2014 bao gồm các quy định năng lực hoạt động xây dựng của các nhà thầu khảo sát, thiết kế; nhà thầu thi công... và Ban Quản lý dự án, không bao gồm quy định về năng lực thực hiện dự án của nhà đầu tư.

Theo tài liệu gửi kèm Văn bản số 8336/BCT-ĐL ngày 11/9/2017 của Bộ Công Thương không có thông tin của nhà đầu tư và tình hình thực hiện dự án nên Bộ Xây dựng không có đủ cơ sở để nghiên cứu và góp ý kiến về khả năng thực hiện các dự án của nhà đầu tư.


Báo Xây dựng