Thu hồi chủ trương 3 dự án đầu tư tại Cần Thơ

(BĐT) - UBND TP. Cần Thơ cho biết, hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 138 dự án đầu tư từ nguồn vốn trong nước (bao gồm 65 dự án khu dân cư, tái định cư) và 75 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). 

Thành phố đã hoàn thành, đưa vào hoạt động 48 dự án đầu tư trong nước. Trong 75 dự án FDI, có 4 dự án đã tạm dừng hoạt động và 5 dự án không còn hoạt động tại trụ sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cơ quan chức năng đã kiểm tra 62 dự án, trong đó có 49 dự án triển khai có khối lượng; 10 dự án triển khai chậm; 3 dự án đã thu hồi chủ trương đầu tư.  

Trần Kiên