Thông thoáng hơn trong cấp phép đầu tư ra nước ngoài

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức cuộc họp lấy ý kiến dự thảo Nghị định Quy định đầu tư ra nước ngoài nhằm hoàn thiện và trình Chính phủ trong tháng 5/2015.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức cuộc họp lấy ý kiến dự thảo Nghị định Quy định đầu tư ra nước ngoài nhằm hoàn thiện và trình Chính phủ trong tháng 5/2015. 

IMG

Dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết về hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được xây dựng trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài

 Ảnh: Lê Tiên

Theo Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các quy định cụ thể về hoạt động đầu tư ra nước ngoài (ĐTRNN) trên thực tế đã được đề cập tại Luật Đầu tư (sửa đổi), từ các ngành nghề bị cấm ĐTRNN, đến ngành nghề có điều kiện khi ĐTRNN… Dự thảo Nghị định Quy định ĐTRNN chủ yếu hướng dẫn cụ thể hơn về trình tự, thủ tục theo tinh thần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

 

Trên tinh thần đó, dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết về hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài nhằm mục đích kinh doanh của các nhà đầu tư Việt Nam; thẩm quyền, thủ tục ĐTRNN và quản lý nhà nước đối với hoạt động ĐTRNN; hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư… Một trong những nội dung đáng chú ý được nhiều đại biểu tại Cuộc họp quan tâm là Dự thảo quy định chuyển vốn ra nước ngoài (Điều 15). Cụ thể, nhà đầu tư được chuyển vốn ra nước ngoài khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư, gồm: nghiên cứu thị trường và cơ hội đầu tư; khảo sát thực địa; nghiên cứu tài liệu; thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc ở nước ngoài liên quan đến việc hình thành dự án đầu tư; tham gia đấu thầu quốc tế, đặt cọc, ký quỹ hoặc các hình thức bảo lãnh tài chính khác theo yêu cầu của bên mời thầu, nước tiếp nhận đầu tư liên quan đến điều kiện tham gia đấu thầu…

 

Về nội dung này, ông Vũ Văn Chung, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho biết: “Luật Đầu tư (sửa đổi) quy định cho phép chuyển vốn để thực hiện các phần việc liên quan trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN. Do vậy, Dự thảo hướng dẫn thực hiện quy định này theo hướng những dự án ĐTRNN nếu được cấp phép rồi thì đương nhiên được chuyển vốn ra nước ngoài theo nội dung được quy định; đối với những dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu, chuẩn bị dự án thì nhà đầu tư được phép chuyển một phần vốn ra nước ngoài để thực hiện dự án”.

 

Đây là quy định được cho là sẽ góp phần quan trọng tháo gỡ khó khăn cho việc chuyển tiền ĐTRNN của các doanh nghiệp Việt Nam. Theo quy định của Nghị định số 78/2006/NĐ-CP về ĐTRNN, nhà đầu tư chỉ được chuyển vốn ĐTRNN để thực hiện hoạt động đầu tư sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Mặc dù Nghị định số 78/2006/NĐ-CP có quy định rằng, đối với việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để nghiên cứu, chuẩn bị dự án đầu tư, thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối và quy định khác của pháp luật có liên quan, song trên thực tế, đây là việc gần như bất khả khi, ngoại trừ các dự án trong lĩnh vực dầu khí.

 

Mặc dù quy định thoáng hơn trong khâu cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN, nhưng đại diện Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, dự thảo Nghị định cũng sẽ có nhiều quy định để giám sát chặt chẽ nguồn vốn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài trên cơ sở phải tuân thủ các quy định khác có liên quan.

 

Góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định, tại Cuộc họp, đại diện Vụ Pháp chế thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: “Cơ bản Dự thảo bám sát tinh thần Luật Đầu tư (sửa đổi) với tinh thần thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Hồn cốt của dự thảo Nghị định chính là điều kiện cấp và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN. Do đó, dự thảo Nghị định cần được xây dựng theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động đầu tư kinh doanh”.

 

Đồng thuận quan điểm cần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, nhiều ý kiến trong Cuộc họp góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định xung quanh các nội dung như: áp dụng ưu đãi đầu tư; ngôn ngữ sử dụng; lệ phí, điều chỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN… trên tinh thần mới là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ĐTRNN, song cần phải có chế tài quản lý hoạt động này một cách chặt chẽ, hiệu quả.

Trung Hiếu

 

ngocthanh